Om Culture Beats

Känsla – Tanke – Handling

Känsla påverkar hur vi tänker.

Hur vi tänker påverkar vad vi gör, eller hur vi beter oss.

Hur vi sedan beter oss påverkar hur vi själva och andra känner, tänker och gör.

Att lyssna på och att utöva musik påverkar och förstärker våra känslor på många olika sätt. Det är helt givet att musik också kan vara med och stärka sammanhållning, eller på ett sätt bli en hymn till det man tror på. Kraften i musik är enorm och borde användas mer i vardagen. På jobbet. Därför finns vi.

Vi drivs av att skapa det som inte finns, tillsammans med andra som inte vet att de kan. Resultatet blir ett minne för livet och nya sätt att se på sin roll i en grupp, oavsett om det är ett företag, grupp eller förening.

Culture Beats jobbar med seniora verksamhetskonsulter och mycket duktiga producenter inom musik, film och övriga konstformer.

Framförallt jobbar vi tillsammans med våra uppdragsgivare, där vi lockar fram det som redan finns i gruppen.